Lojistik genişletme-Blickle

İkinci yüksek raflı deponun inşaatı

Daha yüksek: Yüksekliği 40 metre olan yeni yüksek raflı deposu, mevcut depodan tam 13 metre daha yüksek.

Rosenfeld, Hazıran 2015. 2010 yılındaki lojistik merkezi inşaatı aynı zamanda Blickle'nın en büyük yatırımıdır ve beş yıl önce gerçekleştirilmiştir. Hızlı büyümeden dolayı ozaman planlanan depo rezervler bugün yeterli değildir. Ozamanki inşaat aşamasında şimdiki yüksek raflı deposu planlanmıştır.  Rosenfeld Belediye Başkanı başvuruları kabul etti. Belediye Başkanı Thomas Miller '' Rosenfeld için çok büyük bir yatırım''. İnşaat çalışmaları Haziran 2015 tarihinde başlatıldı. Ağustos ayına kadar raflar kurulacak ve deponın cehpe kaplaması yapılacak. '' Yıl sonuna kadar dene çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz'' müdür Walter Wager.