Blickle teker serileri bilgi kutusu

Kaplama sertliği. Zemin koruması / hareket sessizliği. İlk hareket, yuvarlanma ve dönme direnci. Aşınmaya karşı dayanım.

Ürün seçiminizi kolaylaştırmak amacıyla, her bir teker serisi için bir Blickle bilgi kutusu bulunmaktadır. Bilgi kutusu bir tekerin kaplama sertliğine, zemin korumasına / hareket sessizliğine, yuvarlanma direncine ve aşınmaya karşı dayanımına yönelik bir genel bakış sunar.

Kaplama sertliği kategorileri çok yumuşaktan çok sert teker kaplama malzemesine doğru giden bir düzenlemeye sahipken, diğer kategoriler, yeterliden mükemmele doğru sıralanmaktadır.

Kaplama sertliği

65 Shore A
Zemin koruması / hareket gürültüsü

mükemmel
Yuvarlanma direnci

çok iyi
Aşınmaya karşı dayanım

iyi


Kaplama sertliği

Ürün sayfalarında, teker kaplamasını sertlik derecesi grafiksel olarak gösterilmekte ve teker kaplama sertliğinin bilgisi sunulmaktadır. İşaret ne kadar çok sağda bulunuyorsa teker kaplaması da o kadar serttir. Sertlik derecesi, aşağıda gösterilen şekilde belirtilmektedir:

 

Çeşitli sertlik test yöntemleri arasında doğrusal bir korelasyon söz konusu değildir. Grafikte gösterilen değerler, referans değerler olarak kabul kullanılır ve ampirik olarak belirlenmiştir.

Haertebereich
Malzeme Kaplama sertliği
Havalı lastikler / Yumuşak kauçuk

50-60 Shore A
Elastik kauçuk dolgu

65 Shore A
Süper elastik kauçuk dolgu

70 Shore A
Standart kauçuk dolgu

80 Shore A
Termoplastik poliüretan (TPU), yumuşak

80 Shore A
Termoplastik kauçuk elastomer (TPE)

85 Shore A
Poliüretan 75 Shore A

75 Shore A
Poliüretan 92 Shore A

92 Shore A
Termoplastik poliüretan (TPU), sert

92–98 Shore A
Polipropilen

60 Shore D
Poliamid

70 Shore D
Döküm poliamid

80 Shore D
Döküm / Çelik

180–230 HB

Zemin koruması / Hareket gürültüsü

Bu kategoride ne kadar fazla noktaya ulaşılırsa bir teker o kadar sessiz olur ve zemini o kadar daha fazla korur.

Zemin koruması
Sert bir teker kaplaması, yumuşak bir teker kaplamasına göre zemine daha fazla yüklenme yapmaktadır. Böylece zemin koruması / hareket sessizliği bakımından 5 puanlık bir teker kaplaması, zemini oldukça koruyucu bir karakteristiğe sahiptir.

Zemin koruması için ortalama yüzey basıncı belirleyicidir. Çeşitli teker kaplama malzemeleri için sağdaki veriler, referans değerler olarak kullanılabilir.

Hareket gürültüsü
Temel olarak geçerli olan hususlar: Teker ne kadar büyükse ve teker kaplaması ne kadar yumuşak ve kalınsa araç da aynı oranda daha sessiz ilerletilebilmektedir. Böylece, yumuşak teker kaplamasının daha düşük gürültü emisyonu değerine, sert teker kaplamasının daha yüksek gürültü emisyonu değerine sahip olması söz konusudur. Zemin koruması / hareket sessizliği kategorisinde yüksek bir puan alınması aynı zamanda ürünün taşınması sırasında daha az sarsıntı ve gürültü emisyonu anlamına gelmektedir.

Düşük yüklerde ve yumuşak zeminlerde (halıfleks), düşük gürültü emisyonunda ve yüksek hareket konforunda sert lastikler de kullanılabilir.

Orta yüzey basıncının tespit edilmesi
Orta yüzey basıncı radyal kuvvetin [N] teker hareket izine [mm²] bölünmesiyle hesaplanır.

Malzeme Zemin koruması / Hareket gürültüsü Orta yüzey basıncı
Havalı lastikler / Yumuşak kauçuk

0,8 N/mm²
Elastik kauçuk dolgu

1,8 N/mm²
Süper elastik kauçuk dolgu

1,5 N/mm²
Standart kauçuk dolgu

3,5 N/mm²
Termoplastik poliüretan (TPU), yumuşak

4,0 N/mm²
Termoplastik kauçuk elastomer (TPE)

4,5 N/mm²
Poliüretan 75 Shore A

3,5 N/mm²
Poliüretan 92 Shore A

8,0 N/mm²
Termoplastik poliüretan (TPU), sert

11,0 N/mm²
Polipropilen / Poliamid

40,0 N/mm²
Döküm poliamid

60,0 N/mm²
Döküm / Çelik

>350 N/mm²

İlk hareket, yuvarlanma ve dönme direnci

İlk hareket direnci, duran tekerin harekete geçirilmesi için uygulanması gereken kuvvettir. Tekerin düzgün-doğrusal dönmesi için uygulanan kuvvet yuvarlanma direnci olarak adlandırılır. İlk hareket ve yuvarlanma direncini etkileyen faktörler:

 • teker çapı
 • teker kaplaması
 • teker kaplama sertliği
 • teker kaplamasının geri tepme esnekliği
 • teker yataklaması
 • zemin

 

Yuvarlanma direnci, yürüme sırasında teker kaplamasının sürekli olarak içe ve dışa doğru yaylanması ile oluşmaktadır (histerez eğrisi).

Yuvarlanma direnci, bir test standı yardımıyla ölçülmektedir. Ölçüm değerleri, en uygun koşullar altında belirlenmektedir:

 • eğimsiz, düz, kir ve engebeye sahip olmayan çelik yüzey
 • hız: 4 km/sa
 • sıcaklık: +20 °C
 • yükleme: ⅔ - maks. taşıma kapasitesi

 

Çeşitli teker serilerinin yuvarlanma dirençleri, bu standartlaştırılmış çerçeve koşulları altında birbirleriyle karşılaştırılabilir.

Malzeme Yuvarlanma direnci
Havalı lastikler / Yumuşak kauçuk

iyi
Elastik kauçuk dolgu

çok iyi
Süper elastik kauçuk dolgu

iyi
Standart kauçuk dolgu

tatminkar
Termoplastik poliüretan (TPU), yumuşak

çok iyi
Termoplastik kauçuk elastomer (TPE)

çok iyi
Poliüretan 75 Shore A (Softhane®)

çok iyi
Poliüretan 75 Shore A (Besthane® Soft)

mükemmel
Poliüretan 92 Shore A (Extrathane®)

çok iyi
Poliüretan 92 Shore A (Besthane®)

mükemmel
Termoplastik poliüretan (TPU), sert

çok iyi
Polipropilen / Poliamid

mükemmel
Döküm poliamid

mükemmel
Döküm / Çelik

mükemmel

Farklı kullanım koşulları (zemin özelliği, sıcaklık, hız vs.), yürür aksam yapılandırmasında dikkate alınmalıdır ve yuvarlanma direnci değerlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Dönme direnci olarak, döner ruletlerin hareket yönünde hizalanması için gerekli olan güç tanımlanır.

Yönlendirme aşağıdaki bileşenlerden etkilenir:

 1. Tekerin hareket izi: Döner rulet döndürülürken, tekerin hareket izi kendi orta noktası çevresinde döndürülür. Bu sırada sürtünme oluşur. Direnç, teker kaplaması / zemin malzeme çiftine ve ayrıca hareket izinin büyüklüğüne bağlıdır.
 2. Döner taç direnci: Döner tacın yapısı ve kalitesi kendi dönme direncini etkiler.
 3. Döner ruletin merkez kaçıklığı: Döner taç ortasından hareket izi ortasına kadar kolun büyüklüğü döner ruletin dönme direncini etkiler.
 4.  

Aşınmaya karşı dayanım

Bu kategoride alınan puan ne kadar yüksekse tekerin aşınma dayanımı o kadar yüksektir.

Aşınmaya karşı dayanım ayrıca, elastomerlerin veya termoplastik elastomerlerin aşınmaya karşı dayanımını ISO 4649 uyarınca dikkate alır. Diğer teker kaplama malzemeleri için aşınma direnci ISO 4649 doğrultusunda tespit edilir.

Aşınmaya karşı dayanımları doğrultusunda farklı teker kaplama malzemesi sınıflandırmaları grafik içerisinde sağda gösterilmektedir.

Malzeme Aşınmaya karşı dayanım
Havalı lastikler / Yumuşak kauçuk

tatminkar
Elastik kauçuk dolgu

iyi
Süper elastik kauçuk dolgu

iyi
Standart kauçuk dolgu

yeterli
Termoplastik poliüretan (TPU), yumuşak

iyi
Termoplastik kauçuk elastomer (TPE)

tatminkar
Poliüretan 75 Shore A

çok iyi
Poliüretan 92 Shore A

mükemmel
Termoplastik poliüretan (TPU), sert

çok iyi
Polipropilen

tatminkar
Poliamid

iyi
Döküm poliamid

çok iyi
Döküm / Çelik

mükemmel