Genel şartlar ve koşullar

1. Bu şartların geçerliliği
Aşağıdaki koşullar sipariş veren ile yapacağımız ticari ilişki için geçerlidir. Müşteri için bu koşullardan istisnalar sadece yazılı onayımı ile geçerlidir Ticari temsilciler ve seyahat yapan temsilciler bizim adımıda bağlayıcı kararlar yapamaz veya teslim alamaz alamazlar.

2. Teklifler, belgeler
Tekliflerimiz geçerlidir. Broşür, katalog, yazılarda ve fiyat listelerdeki teknik bilgiler yazılı baskıdaki zaman için geçerlidir. Teklife bağlı belgeler nitelik ve çalışma garantimizi kapsamamaktadır. Bu belgeler sipariş verene bilgi amaçlı verilmektedir ve üçüncü kişilere verilmesi yasaktır.
Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie unserer Leistungen dar. Sie dienen nur der Orientierung des Bestellers und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

3. Talepler (siparişler)
Talepler sipariş veren için bağlayıcıdır. Sorumluluk için yazılı onayımı gereklidir. Siparişi veren tüccar değilse ve malları 20 gün içinde teslim almasını redetmezse, başvuru kabul edilmiş olarak işleme alınır.

4. Fiyatlar ve ödeme
Tüm fiyatlar Rosenfeld fabrika çıkış fiyatıdır, paketleme, nakliye ve sigorta bu fiyatlara dahil değildir. Devamlı borçlanmada, hizmetimizin yerine getirilene kadar masraf faktörlerden ötürü fiyatlarda değişikikler olması hainde, fiyatları § 313 BGB'ye göre hesaplama hakkına sahibiz. Bu durumda değişen masraf etkisine bağlı fiyat değişmektedir. Fiyatta %5 oranının üstünde bir değişiklik olursa her bir taraf anlaşmayı sonlandırabilir. 30 takvim günü içinde teslim edilen hesaptaki malların net tutarı hesabımıza yatırılmalıdır (fatura belirleyicidir). Ticari temsilciler, yardımcılar, danışmanların tahsilat hakkı yoktur.
Sözleşmede yer almayan taleplerden, tarafımızdan henüz kabul edilmeyen henüz karara bağlanmayan hususlardan dolayı siparişi veren ödemezlik yapma hakkına sahip değildir. Siparişi verenın ödeme koşulların yerine getirmemesi veya ödememezlik durumu, yapılan ödemeyi dikkate alınmadan tüm koşullarımız uygulanacaktır. Bu durumlarda ön ödeme veya garantiler alarak mal gönderme ve de sözleşmeyi fes etme ve hasar tazminatı talep etme hakkımız var. Ödemeler, faturada belirtilen bankalara yapılmalıdır.

5. Az sipariş sayısı için ek, Çok veya az sayıdaki teslimatlar
Küçük sayıdaki siparişler için aşağıdaki ek işlem masrafları hesaplanacaktır: EUR 50,00 kadar = EUR 10,00, EUR 50,01 ila EUR 100,00 kadar = EUR 7,50. Özel konstrüksyonlarda her sipariş için %10 kadar adet sayısı sapmalar kabul edilmektedir.

6. Mal sahibi
Malların satış fiyatı ödenene kadar mallar bizimdir. Siparişi veren taleplerimizi yerine getirdikten sonra, mal üzerine ticari haklar ortadan kalkmaktadır. Bizim için işlemleri sipariş veren tarafından yapılacaktır. Mallarda çalışmalar yapılırsa veya başka mallar ile birleştirilirse, malımızın değeri kadar hak sahibiyiz. Şayet siparişi veren mallarımız ile ticaret yapiyorsa, mallarımızı tekrar satabilir. Bunun dışında kullanımlar yasaktır. Sipariş veren malı tekrar satması halinde, fatura değerindeki miktarı bize ödemelidir. Siparişi veren devir edilen talebi geri çekme hakkına sahip. Talebimiz üzerine ona borçlanana devri göstermeli.Ödeme şartlarında, ödeme yarlamalarda ve de nakit ve çek protestolar yerine getirilmezse, siparişi veren mallara hak talep edemez. Bu gibi durumlarda mallar el koyma hakkında sahibiz. Oluşan masraflar sipariş verene aittir. Üçüncü kişilerin mallar el kayma veya devir edişlen talepleri siparişi veren bize derhal bildirmelidir. Aracılık masrafları sipariş vere aittir. Talep ettiğimiz ve bize verilen garanti mal toplam değerinden % 20'den daha fazla ise, siparişi verenin başvurusu üzerine bu verilen garantiler kapsamında malları serbest bırakmak zorundayız.

7. Teslimat, gecikme
Şayet önceden görülmeyen hususlardan dolayı teslimatta gecikmeler meydana gelirse, teslimat süresi makul bir şekilde uzatılır. Yeni teslimat zamanı için anlaşma yapılmalıdır. Sipariş onayını gönderdikten sonra teslimat süresi başlamaktadır, ancak bunun için, örneğin gerekli evrakların teslim edilmesi ve tüm tekni sorunların çözümlenmeleri gerekmektedir. Siparişi veren, yukarıda açıklanan tüm şartları zamanında yerine getirilmesiyle yükümlüdür. Tarafımızdan hizmetin yerine getirilmesi için açıklama yaptıktan sonra, kabul edilen teslimat programlarına sadık kalmış oluyoruz.

8. Teslimat, teslimat hasarları
Mallarımız tesislerimizden çıktıktan sonra ve müşteriye teslim edene kadar oluşan tüm teslimat hasar için biz sorumlu değiliz. Teslimat kendi araçlarımızla yapılırsada bu koşul geçerlidir. Teslimat tarihinden itibaren elimizde olmayan geçikmelerden dolayı biz sorumlu değiliz. Sipariş veren teslim edilecek malları teslim almazsa, malları mümkün merteke onun için depoluyoruz ancak bu durumda sorumluluk sipariş vere aittir. Bu depolama sipariş verenin özeme zorunluluğunun iptalı anlamına gelmemektedir, ve gecikmeli teslimat olarak kabul edilmemektedir.

9. Kontrol ve bildirme sorumluluğu
Sipariş veren malları teslim aldıktan hemen sonra malları kontrol etmelidir ve olası hataları en geç 14 gün içinde bildirmelidir. 14 gün için yapılmayan hata bildirimleri kabul edilmez.

10. Garanti
Garanti süresi 24 ay. Şayet mallar/hizmetler hatalı ise, sipariş veren düzeltme veya değişim talep edebilir. Düzeltme veya değişim masrafları aşırı yüksekse, bu hizmetleri yerine getirmeme hakkına sahibiz. Şayet hatalar ikinci düzeltme ile iyileştirilmezse, sipariş veren 11.ci maddeye göre satınalma iptalı veya mallarda indirim talep edebilir. Şayet siparişi veren bize hataları düzeltmek için normal çalışma saatlerinde yeterli zaman ve fırsatları sunmuyorsa hata tazminatı iptal edilir. Bizden yetki almayan kişiler tarafından yapılan müdahale sonucu hasarlar oluşursa, garanti iptal edilmektedir. Yukarıda açıklanan garantilerin kapsamı ve tutar sadece olası hali için geçerlidir, yani satın alınan mal sipariş verenın ikametine veya ticari şubesine teslim edilmesi halinde. Satın alınan mallar başka bir yer taşınması halinde oluşan masraflar sipariş verene aittir.

11. Diğer
Siparişi veren bize hasar tazminatına bulunamaz, özellikle teslim edilem mallarda hasarlar oluşmamışsa. Bu ihmal veya garanti edilen özelliklerin eksik olması ve de Ürün sorumlukuk kanununa göre teslim edilen malların hatalı olmasından kaynaklanan yaralanmalar ve özel malların hasar görmesi gibi hususlar için geçerli değildir. Sözleşme şartların yerine getirilmesi, ölüm ve bedensel yaralanmalar, ihmal hususları için tazminat ödenmesi.

12. Geçerlilik
Şayet bu koşullarda bazı maddeler iptal edilirse, diğer maddeler etkisini kaybetmemektedir.

13. Mahkeme durumu, uygulanabilen hak
Ilgili mahkeme Istanbul. Uluslararası mal alımlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Şti, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Ticaret Siciline 887310 numarasıyla kayıtlı.