Ürün Bilgisi

Ürün sorumluluk kanun'a göre

Üreticinin kendi ürünlerine yönelik sorumluluk ve zorunluluklarının değerlendirilmesi sırasında, özellikle Federal Almanya Cumhuriyetinin yasalarında bulunan Ürün Sorumluluğu Kanununun 4. paragrafı ve Ürün Güvenliği Kanununun 3. paragrafının 2. bölümü geçerli olup, Blickle ürünlerine yönelik ilgili güncel kataloğumuzda ve www.blickle.com internet sitemizde mevcut olan tüm bilgiler ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Bu bilgilerin dikkate alınmaması, üreticinin sorumluluğunu geçersiz kılmaktadır.

1.0 Ürün bilgisi ve talimatlara uygun kullanım

Teker ve ruletler, yukarıda adı geçen yasalardaki tanım uyarınca genel olarak değiştirilebilir ve öngörülen cihazların, mobilyaların ve taşıma sistemlerinin veya benzeri türdeki ürünlerin yürütülebilirliğini sağlamak amacıyla monte edilen yapı parçalarıdır. İşbu ürün bilgisi, genelde adım hızından (4 km/s) hızlı olmayan ve sürekli hareket ettirilmeyen, bundan böyle objeler olarak adlandırılacak olan, motorla hareket ettirilmeyen araçlar ve cihazlardaki teker ve ruletlere, özellikle pasif döner ruletlere (döner rulet) ilişkindir. Bu ürün bilgisi kapsamındaki teker ve ruletler, aşağıda belirtilen kullanım alanlarına ayrılabilir:

 • Yaşam alanı:
  • Örneğin koltuklar, mobilyalar
 • Hizmet alanı:
  • Gen. hizmet alanı, örneğin alışveriş arabaları, ofis mobilyaları
 • Hastane alanı
  • Örneğin hasta yatakları
 • Sanayi alanı:
  • Örneğin orta ve yüksek taşıma kapasiteleri için taşıma cihazları

Talimatlara uygun kullanım şekli, özellikle montaj işlerinin usulüne uygun bir şekilde yapılmasını kapsamaktadır:

a) Ürün, bunun için öngörülen tüm bağlantı yerlerinden objeye sıkı bir şekilde sabitlenmelidir

b) Obje, bu sabitleme yerlerinde yeterli sağlamlığa sahip olmalıdır.

c) Ürünün işlevselliği, montaj nedeniyle olumsuz etkilenmemeli veya değişmemelidir.

d) Döner ruletler, döndürme aksları dikey konumda olacak şekilde monte edilmelidir.

e) Sabit ruletler, teker aksları birbiriyle aynı hizada olacak şekilde monte edilmelidir.

f) Bir objede, sadece aynı yapı yüksekliğindeki ruletler kullanılmalıdır. Ayrıca sabit ruletler de kullanılacağı zaman, sadece üretici tarafından önerilen ruletler monte edilebilir.

g) Termoplastik poliüretandan (TPE) yapılmış tekerlerde yağ bulunur ve hassas zeminlerde temasa bağlı renk değişimlerine neden olabilir.

Nemli alanlarda, kötü hava koşulları altında, deniz yakınlarında veya agresif ve paslanmaya yol açan ortamda kullanım için özel modeldeki ürünler tercih edilmelidir.

İlgili mevcut kataloğumuz veya www.blickle.com internet sitemizde standart ürünler için farklı bir ısı aralığı belirtilmiyorsa bunların 5°C ve 30°C arasındaki bir ısı aralığında kullanılması uygundur. İlgili ısı aralığı dışında bir kullanım için özel modeldeki ürünler tercih edilmelidir. Standart ürünler, anma yükü ile bu koşullar altında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Teker, maşa, kilit sistemi ve aks aksesuarı, bir çalışma ünitesi oluşturmaktadır. Yükümlülük, sadece orijinal ürünler için geçerlidir.

Teker seçiminde, tekerin maruz kalabileceği olası tüm yüklemeler bilinmelidir. Aksi takdirde, ruletlerin maruz kalabileceği yüklemeler, bir emniyet toleransı eklenerek tahmin edilmelidir (bkz. teker ve rulet danışmanı).

2.0 Hatalı kullanım şekli

Hatalı kullanım şekli; yani teker ve ruletlerin talimatlara uygun bir şekilde kullanılmaması durumları:

a) teker ve ruletlerin, katalogda veya internet sitemizde belirtilen maksimum taşıma kapasitesini aşan yükler ile kullanılması.

b) uygun ve düz olmayan zeminde kullanım.

c) çok yüksek veya çok düşük çevre sıcaklıklarının mevcut olması.

d) ruletleri kilitlenmiş bir cihazın zorlanarak hareket ettirilmesi veya frenin sürüş freni olarak kullanılması.

e) özellikle agresif maddeler etkisi altında kalınabilecek durumlar.

f) çok kaba darbe ve devrilme yüklemelerine maruz kalınacak durumlar.

g) bandajlara yabancı cisimlerin girebileceği durumlar.

h) teker ve ruletlerin çok yüksek hızda kullanılması.

i) üretici firmanın onaylamadığı değişikliklerin yapılması.

j) dış etkilere veya çarpışmalardan meydana gelen mekanik hasarlar.

k) enine kuvvet etkisi.

Tüm serilerdeki kilit ruletlerimizin kilidi, kamyonlarda, otomobillerde veya benzeri araçlarda taşıma ve yükleme güvenliği sağlamamaktadır. İlgili uyarının ihlali kilit fonksiyonunun hasar görmesine neden olabilir.

3.0 Ürün performansı

Ürün performansları internet sitemizde, kataloglarımızda, broşürlerimizde, performans tanıtım belgelerinde vs. kesin bir şekilde belirlenmemiş olduğunda, teker ve ruletlerimize veya bunların yapı parçalarına ilişkin gereklilikler firmamız ile kararlaştırılmalıdır. Geçerli DIN, ISO ve EN standartları temel alınmalıdır. Müşteriye özel modeller ilgili normlarda tanımlanmış gerekliliklerden farklılık gösterebilir.

Ruletlerin kilitleme sistemli sabitleme kuvvetleri, tekerlek ve rulet standardının aksine, yüksek sabitleme kuvveti ve düşük basma kuvveti oranının optimal olacağı şekilde tasarlanmıştır.

4.0 Ürün bakımı

Önerilen yıllık bakım / muayene:

 1. Gresörlük bulunan ürünlerde yılda 1 defa, yataklardan biraz gres dışarı çıkana kadar yeniden yağlama yapılmalıdır. Kalsiyum kompleks sabun (Renolit CX-EP 2 vb.) bazlı -30°C ile +140°C arasında kullanım sıcaklığına sahip, çok amaçlı gres yağlarının kullanılmasını öneririz. Farklılık gösteren kullanım koşullarında uygun bir yağlama maddesi kullanılmasını öneririz.
 2. Vida bağlantılarının sıkı oturup oturmadığı kontrol edilmelidir.
 3. Teker, döner taç, kilit, yön kilidi, frenler ve diğer aksesuarların işlevselliği kontrol edilmelidir.
 4. Teker rulmanı boşluğu ve döner taç boşluğu, ideal durumda DIN EN 12530 ila 12533 uyarınca denetlenmelidir. (ISO 22881 ila ISO 22884)
 5. Havalı tekerlerdeki hava basıncı, kataloğumuzdaki veya internet sitemizdeki bilgiler doğrultusunda denetlenmelidir.
 6. Kauçuk dolgu lastikler ve teker kaplamalarında aşınma ve sürtünme izleri denetlenmelidir. Referans değer: maks. aşınma < kaplama kalınlığının yarısı.

Standarttan çok farklı kullanım koşulları olması halinde yukarıda alınacak tedbirlerin daha sık uygulanmasını tavsiye ederiz.

Sadece paslanmaya ve hasara neden olmayacak bileşenler içeren temizleme maddeleri kullanılmalıdır.

Ruletlerin ve bunlara ait parçaların işlevlerinde bozulmalar olduğunda değiştirilmelidir.

5.0 Ürün uygunluğu

Ürün güvenlik gereklilikleri ve teknik pazara erişim gereklilikleri doğrultusunda direktif ve standartlara yönelik güncel bilgileri (örn. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) www.blickle.com. internet adresinde bulabilirsiniz.

6.0 Bilgilendirme ve talimat yükümlülükleri

Ürün Yükümlülüğü Yasası uyarınca bilgilendirme ve talimat yükümlülüklerinin ve de bakım işlerinin yerine getirilebilmesi için mevcut dokümanlar:

 • Ticari yerler için:
  Katalog ve ürün ve kullanıcı bilgilerinin bulunduğu internet sitemiz
 • Uygulayıcılar için:
  Katalog ve ürün ve kullanıcı bilgilerinin bulunduğu internet sitemiz
 • Kullanıcılar için:
  Ürün ve kullanıcı bilgisi

Diğer bilgileri www.blickle.com internet sitemizde bulabilirsiniz.

Teker ve ruletlerin işlevselliğini korumak için

 • ticari yerler, bu ürün bilgilerini (1.0 - 5.0 maddeleri) ve kullanıcı bilgilerini dikkate almak ve gerektiğinde üreticiden talep etmek ve uygulayıcılara iletmek zorundadır.
 • uygulayıcılar, bu ürün bilgilerini (1.0 - 5.0 maddeleri) ve kullanıcı bilgilerini dikkate almak ve gerektiğinde üreticiden talep etmek ve kullanıcılara iletmek zorundadır.

Resimlerde, çizimlerde, ebatlarda vs. değişiklik yapma hakkı saklıdır ve bundan dolayı bunlar bağlayıcı değildir. Teknik geliştirmeye hizmet eden konstrüksiyona bağlı değişiklikler korunacaktır.