Varyasyonlar / aksesuarlar

Kilitleme ve fren sistemi

Blickle teker ve döner taç kilidi

Kilitleme sistemleri ile, boşta durumundayken döner ruletlerin yuvarlanma ve dönme hareketleri engellenir (teker ve döner taç kilidi). “Öncü”, “ardıl”, “sabit” veya “merkezi” kilitleme sistemleri kullanılır. “Öncü” sabitleme sistemleri sürüş sistemine göre ön tarafa, “ardıl” kilitleme sistemi ise ruletlerin arka kısmına monte edilir. “Sabit” kilitleme sistemleri, döner taç ile birlikte dönmez ve böylece sabitleme mandalı her zaman aynı konumda kalır. “Merkezi” kilitleme sistemlerinde, taşıma cihazında bulunan iki veya daha fazla rulet bir kol tarafından sabitlenebilir.

Uygun bir kilitleme sistemi; kullanışlılık, montaj koşulları ve kullanıcıya özel kaza önleme önlemlerine ilişkin gereksinimlere göre seçilir. Çok yumuşak teker kaplamalı / lastikli bir teker kullanıldığında (örn. teker serisi VW, VWPP, P, PK, PS) sabitleme kuvveti azalır.

Blickle frenleri
Sabitleyici ve fren arasındaki fark, amacına uygun şekilde kullanıldığında sabitleyicinin durma sırasında uygulanması ve aracı sabitlemesidir. Fren ise, sürüş sırasında hızı azaltmak için kullanılır. Genel olarak bir fren, sabitleyici olarak da kullanılabilir.

Blickle teker ve döner taç kilidi stop-fix
Blickle teker ve döner taç kilidi stop-top
Blickle teker ve döner taç kilidi ideal-stop

Blickle teker ve döner taç kilidi „stop-fix“
(ürün ek kodu: -FI)

Blickle teker ve döner taç kilidi „stop-top“
(ürün ek kodu: -ST)

Blickle teker ve döner taç kilidi „ideal-stop“
(ürün ek kodu: -IS)

Hafif yük, taşıma cihazları ve ağır yük döner ruletleri için

Bu “ardıl” kilitleme sisteminde, döner taç kalıp şeklinde (LUH serisi: güçle bağlı) burulmaya karşı emniyete alınmıştır. Tekerin sabitlemesi, güçle bağlı, stabil ve yüksek güvenlik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış bir sabitleme mekanizması ile sağlanır. Döner taç bir fren yayının yerine oturmasıyla dişli sferik pul içerisine kilitlenir. Eş zamanlı olarak teker, yayın özel şekli sayesinde bloke olur. (LUH serisi: döner tacın güçle bağlı blokajı).

Sabit tutma basıncı, LK ve LKX (teker çapı 125 x 50 mm itibariyle) ve LUH ve LH maşa serilerinde önceden ve sonradan ayarlanabilir.

Bu kilitleme sisteminin konstrüksiyonunda dönme yarıçapının düşük olmasına dikkat edilir.

Taşıma cihazları ve ağır yük döner ruletleri için

Bu “öncü” kilitleme sisteminde döner taç güçle bağlı olarak burulmaya karşı emniyete alınmıştır. Tekerin sabitlemesi, güçle bağlı, stabil ve yüksek güvenlik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış bir sabitleme mekanizması ile sağlanır.

Sabit tutma basıncı önceden ve sonradan ayarlanabilir.

Sabitleme mandalının dönme yarıçapı normalde tekerin dönme aralığının içerisinde bulunur.

 

Taşıma cihazları ve ağır yük döner ruletleri için

Sabitleme mandalının döner ruletle birlikte dönmediği ve bu şekilde her zaman aynı yerden kumanda edilebildiği bu “sabit” kilitleme sisteminde, döner taç güçle bağlı olarak burulmaya karşı emniyete alınmıştır. Bazı rulet serilerinde ve boyutlarda güçle bağlı sabitleme, şekil bağlantısı ile desteklenir.Tekerin sabitlemesi, güçle bağlı, stabil ve yüksek güvenlik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış bir sabitleme mekanizması ile gerçekleştirilir.

Taşıma cihazı ruletler için LK (teker çapı 125x50 mm sonrası) ve LH (teker çapı 160 mm sonrası) serilerinde sabit tutma basıncı önceden ve sonradan ayarlanabilir.

Sabitleme mandalı “ideal-stop” sisteminde standart olarak 2 adet geçiş deliği ile donatılmıştır. Bu şekilde 2 adet döner rulet, iki sabitleme mandalının eş zamanlı olarak tetiklenebilmesi için bir pedal veya kol üzerinden birbirleriyle bağlanabilir.

Bu fren mekanizmasına sahip LK ve LH maşa serilerinin ruletleri “ideal-stop” olmayan ruletlerle kıyaslandığında 17 mm daha fazla toplam yüksekliğe sahiptir. Bu fren olmayan ruletler için yükseklik telafisi yapılabilmesi için bir plastik adaptör plakası (ürün no.: AP3-17) temin edilebilir. İlgili tablo sayfalarındaki “varyasyonlar / aksesuarlar” kısmına bakınız.

Blickle merkezi kilit central-stop (LE ve LK serisi)
Blickle merkezi kilit central-stop (L ve LH serisi)
Blickle merkezi kilit Radstop (ayak kumandalı)
Blickle merkezi kilit Radstop (el kumandalı)

Blickle merkezi kilit
„central-stop“

(ürün ek kodu: -CS...)

Blickle merkezi kilit „central-stop“
(ürün ek kodu: -CS...)

Blickle teker kilidi „Radstop“
(ürün ek kodu: -RA)

Blickle teker kilidi „Radstop“
(ürün ek kodu: -RAH)

LE ve LK serisi taşıma cihazı ruletleri için

Bu kilitleme sisteminde döner taç güçle bağlı olarak burulmaya karşı emniyete alınmıştır. Tekerin sabitlemesi, güçle bağlı, stabil ve yüksek güvenlik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış bir sabitleme mekanizması ile sağlanır.

Bu kilitleme sistemi özellikle taşıma cihazında bulunan iki veya daha fazla ruletin eş zamanlı olarak bir kol üzerinden durdurulabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. Sabitleme mandalının kol uzunluğuna bağlı olarak konforlu kumanda ve çözücü kuvvetler söz konusu olmaktadır. Diğer bir özelliği ise basma açısının düşük olması ve fren gövdesinin az yer kaplamasıdır. Fren gövdesi, döner ruletle birlikte dönmez.

L ve LH serisi taşıma cihazları ve ağır yük döner ruletleri için

Bu kilitleme sisteminde, döner taç kalıp şeklinde burulmaya karşı emniyete alınmıştır. Güçle bağlı fren, bir kalıp bağlantı ile desteklenir. Tekerin sabitlemesi, güçle bağlı, stabil ve yüksek güvenlik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış bir sabitleme mekanizması ile sağlanır.

Bu kilitleme sistemi özellikle taşıma cihazında bulunan iki veya daha fazla ruletin eş zamanlı olarak bir kol üzerinden durdurulabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. Sabitleme mandalının kol uzunluğuna bağlı olarak konforlu kumanda ve çözücü kuvvetler söz konusu olmaktadır. Diğer bir özelliği ise basma açısının düşük olması ve fren gövdesinin az yer kaplamasıdır. Fren gövdesi, döner ruletle birlikte dönmez.

Sabit tutma basıncı önceden ve sonradan ayarlanabilir.

Ağır yük döner ruletleri (pedallı) için veya hafif yük ruletleri ve kompakt ruletler

Bu kilitleme sisteminde tekerin sabitlemesi, güçle bağlı, kolay, çok stabil ve yüksek güvenlik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış bir sabitleme mekanizması ile sağlanır. Teker freni ayakla devreye sokulur ve ağır yüklerde bir güvenli bir sabitlenme oluşacak şekilde çok yüksek sabitleme kuvveti oluşturulur. Çiftli ruletlerde fren, iki tekere de uygulanır.

Ağır yük döner ruletlerinde Radstop, “öncü” kilitleme sistemi olarak tasarlanırken, hafif yük ruletleri ve kompakt ruletler için Radstop versiyonu “ardıl” kilitleme sistemine karşılık gelir.

Ağır yük döner ruleti için (el kumandalı)

Bu kilitleme sisteminde tekerin sabitlemesi, güçle bağlı, kolay, çok stabil ve yüksek güvenlik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış bir sabitleme mekanizması ile sağlanır. Teker freni elle devreye sokulur ve ağır yüklerde bir güvenli bir sabitlenme oluşacak şekilde çok yüksek sabitleme kuvveti oluşturulur. Çiftli ruletlerde fren, iki tekere de uygulanır.

Frenler / sabitleme ayakları / krikolar

Blickle kampanalı fren
Blickle emniyet fren mekanizması
Blickle sabitleme ayağı
Blickle krikosu

Blickle kampanalı fren
(ürün ek kodu: -TB / -TBL / -TBR)

Blickle fren emniyet mekanizması
(ürün ek kodu: -TML / -TMR)

Blickle sabitleme ayağı
(ürün No.: FF...)

Blickle kriko
(ürün No.: WH...)

Bu frende jant içerisine entegre iki adet fren pabucu tetiklendiğinde, fren tamburu olarak tasarlanan döküm janta baskı yapar. Kampanalı fren, frene basmak için düşük bir güç gereksinimi duyarken, yüksek bir fren etkisi sunar. Fren, kol veya çelik halat gibi çeşitli kumanda imkanlarıyla tetiklenebilir.
Kapalı maşa sayesinde, fren pabuçları büyük oranda pasa ve kire karşı korunur. Bu şekilde fren etkisi, ıslaklıktan ve yol kirlerinden bağımsız olarak çalışır.

Bkz. Özel çözümler bölümünde kampanalı fren.

Fren emniyet mekanizması, kampanalı frenlere benzer bir şekilde çalışmaktadır, ancak frene basılı olmadığında fren etkisi entegre bir yay tarafından sağlanmaktadır. Kol veya çelik halat kumanda edildiğinde fren çözülür.

Fren emniyet mekanizmaları, solda (ürün ek kodu: -TML) veya sağda (ürün ek kodu: -TMR) olacak şekilde temin edilebilir. Fren emniyet mekanizmaları ayrıca döner ruletler için de mevcuttur. Ürün ek kodu TM13 olan döner taç kilitsiz fren emniyet mekanizmasında ve ürün ek kodu TTM13 olan döner taç kilitli fren emniyet mekanizmalarında.

Bkz. Özel çözümler bölümünde fren emniyet mekanizması.

Sabitleme ayaklarıyla taşıma cihazları durma pozisyonunda kilitlenir. Bunlar doğrudan taşıma cihazına sabitlenir. Sabitleme mandalına kolayca basıldığında, taşıma cihazı kaldırılmadan yükü biraz alınır.

Basıldığında sabitleme ayağı yaklaşık 10 mm içeri girer. Uygun döner ve sabit ruletlerle birlikte maksimum baskı kuvveti yaklaşık 60 kg’dır. Elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez.

Bkz. Özel çözümler bölümünde sabitleme ayağı.Ürün No.

 

Basılı olmadığında toplam yükseklik
(H0) [mm]

 

Basılı olduğunda toplam yükseklik
(H1) [mm]

FF 100-1


108

 

138

FF 125-1

 

133

 

163

FF 125

 

142

 

180

FF 150

 

170

 

208

FF 160

 

175

 

213

FF 200

 

217

 

255

Blickle krikolar, taşma cihazlarının durma pozisyonunda kaldırılması için kullanılırlar. Kriko doğrudan taşıma cihazına sabitlenir. Sabitleme mandalına basıldığında taşıma cihazı kaldırılır.

Krikolar farklı rulet serileriyle birlikte kullanılabilir. Krikonun en uygun kullanımı, hareket ettirilen krikonun toplam yüksekliği (H1) kullanılan döner ve sabit ruletlerin toplam yüksekliğinden 5 mm daha fazla olduğunda sağlanır. Kaldırma kuvveti, kullanan kişinin ağırlığına bağlı olarak 150 kg ile 250 kg arasında değişir. Kaldırılmış durumda krikonun dikey yüklemesi 500 kg’yi aşmamalıdır.

Bkz. Özel çözümler bölümünde kriko.Ürün No.  

Basılı olmadığında toplam yükseklik
(H0) [mm]

 

Basılı olduğunda toplam yükseklik
(H1) [mm]

WH 160

 

166

 

209

WH 200

 

207

 

250

WH 250

 

257


300


 
 
 
Blickle sabitleme ayağı çizimi
Blickle krikosu çizimi

Yön kilidi

Çelik sac döner ruletleri için Blickle yön kilidi
Çelik kaynaklı döner ruletler için Blickle yön kilidi
Ağır yük döner ruletleri için Blickle yön kilidi
Plastik döner ruletler için Blickle yön ve teker kilidi

Blickle yön kilidi çelik sac döner ruletler için
(ürün No.: RI...)

Çelik kaynaklı döner ruletler için Blickle yön kilidi
(ürün ek kodu: -RI4)

Ağır yük ruletleri için Blickle yön kilidi
(ürün ek kodu: -RI4H)

Plastik döner ruletler için Blickle yön ve teker kilidi
(ürün ek kodu: -RIFI)

Yön kilitleri, bir döner ruletin dönme hareketini belirlenen yönlerde sabitlerler. Yön kilidi etkinleştirildiğinde, döner rulet bir sabit rulet gibi çalışır.

Bu yön kilidi, ek bir parça olarak temin edilir ve döner ruletle birlikte monte edilir. Montajın sonradan gerçekleştirilmesi de mümkündür, çünkü ilgili döner rulet maşalarında herhangi bir yapısal adaptasyona ihtiyaç duyulmaz.

Bu aksesuar, farklı döner rulet serileri için temin edilebilir.

Yön kilitleri, bir döner ruletin dönme hareketini belirlenen yönlerde sabitlerler. Yön kilidi etkinleştirildiğinde, döner rulet bir sabit rulet gibi çalışır.

Bu yön kilidinde entegre edilmiş, taban tablasına kaynaklanmış bir ünite söz konusudur. Yön kilidi, 90° olan standart pozisyona ek olarak (ürün ek kodu: -RI4, dört sabitleme pozisyonu) müşteri isteği doğrultusundaki sabitleme sistemleriyle de üretilme imkanı sunar. Bu model sağlamdır ve ağır yük döner ruletlerinde kullanıma uygundur.

Bu aksesuar, farklı çelik kaynaklı ağır yük döner rulet serileri için temin edilebilir.

Yön kilitleri, bir döner ruletin dönme hareketini belirlenen yönlerde sabitlerler. Yön kilidi etkinleştirildiğinde, döner rulet bir sabit rulet gibi çalışır.

Bu yön kilidinde, taban tablasına entegre edilmiş bir ünite söz konusudur. Bu yön kilidi, bir kilitleme piminin takılmasıyla sabitlenecek dört adet sabitleme pozisyonu (90°) sunmaktadır. Bu model çok sağlamdır ve ağır yük döner ruletlerinde kullanıma uygundur.

Bu aksesuar, farklı çelik kaynaklı ağır yük döner rulet serileri için temin edilebilir.

125 mm teker çapına sahip Blickle MOVE serisi döner ruletler için bir yön kilidinden ve bir teker kilidinden oluşan kombinasyon sunulmaktadır. Kumanda, iki bölümlü ayak pedalı üzerinden gerçekleşir. Sol kol ile toplam kilitleme, sağ kol ile yön kilitleme etkinleştirilir.

Bu “ardıl” kilitleme sisteminde, ilk olarak döner taç kalıp şeklinde burulmaya karşı emniyete alınmıştır. Bu, fren yayının dişli sferik pula oturmasıyla kilitlenir. İkinci kez basıldığında, tekerlekler de sabitlenir.

yön kilidinin ayrıntılı görünümü

Yön kilidinin ayrıntılı görünümü

Diğer aksesuarlar

Otomatik yön geriye ayarı
İplik koruması
Ayak koruması
Kılavuz tekeri
Uç teker için teker göbeği uç kapak
Paslanmaz çelik STARLOCK® başlık
Teflon kaplama paslanmaz çelik aks borusu

Otomatik yön geriye ayarı
(ürün ek kodu: -RIR2)

Iplik korumalı
(ürün ek kodu: -FA veya ürün numarasında “KA veya”KF”)

Ayak koruması
(ürün ek kodu: -FS, -FP veya -FG)

Kılavuz tekeri
(ürün No.: AW..., AG... veya ARG...)

Uç teker için teker göbeği uç kapak

STARLOCK® paslanmaz çelik başlık
(ürün No.: ST-KA...)

PTFE kaplamalı paslanmaz aks borusu
(ürün No.: XAT...)

Yön geriye ayarlayıcıları, yüksüz konumdayken bir döner ruleti öngörülen yöne hizalar. Bu mekanizma, otomatik tesislerde veya yükleme ve boşaltma istasyonlarında kullanılan taşıma arabalarının kullanımı sırasında oluşabilecek hataları minimuma indirirler.

RIR2 mekanizması çok uzun kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Geri alma kuvvetleri ve sabitlemeler doğrultusunda müşteriye özgü adaptasyonlar özel modeller olarak temin edilebilir.

İplik koruma pulları, çelik sacla presli, elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez (ürün ek kodu: -FA) olup, ya da plastik enjeksiyon metoduyla imal edilmiştir (ürün numarasında “KA” veya “KF”). Teker aksının iplik sarmasını ve buna bağlı olarak tekerlerin bloke olmasını engellerler.

“KA” versiyonunda iplik koruması poryayı kaplar.

“KF” versiyonunda ise iplik koruması poryanın yanı sıra tekerin orta çıkıntısını da kapatır.

Bu aksesuar, çok sayıda döner ve sabit rulet serileri için temin edilebilir.

Ayak koruması, preslenmiş çelik saclı, elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez (ürün ek kodu: -FS). Çelik kaynaklı ruletlerde (seri LO/LS) ayak koruması, sağlam bir kaynak konstrüksiyonundan oluşur. Paslanmaz çelik ruletlerdeki ayak koruması kırılmaz plastik (polietilen) enjeksiyondur (ürün ek kodu: -FP). Ayak koruması maşaya vidalanır veya kaynaklanır ve ayakların yaralanmasını engeller. Tabana olan mesafesi standart olarak 15 - 25 mm arasındadır.

Özel model olarak farklı taban mesafeleri veya yaylı ayak koruma modelleri, elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez (ürün ek kodu: -FG) olarak temin edilebilir.

Bu aksesuar, çok sayıda döner ve sabit rulet serileri için temin edilebilir.

Kılavuz tekerler, çarpışma halinde duvarın ve aracın zarar görme riskini minimuma indirir. Yuvarlak ve dörtköşe borular için tasarlanan kılavuz tekerler, polietilenden veya kauçuk dolgudan imal edilmişlerdir ve gri beyaz, gümüş gri veya gri renklerde temin edilebilirler. Bunlar, aracın dış bölümündeki boru şasisine sabitlenir veya takılır.

Blickle WAVE plastik ruletler için buna ek olarak birlikte dönen kılavuz tekerler de (ürün ek kodu: -AMW(X), -AMG(X)) temin edilir. Bunlar ayrıca duvarlara sürtünmeyi engellerler. Kılavuz tekerin doğrudan ruletlere monte edildiği bir cıvata yardımıyla sabitlenirler.

Teker göbeği uç kapakları preslenmiş çelik sactan yapılmıştır, elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez. Uç tekerlerdeki dışta bulunan bilyalı rulmanları kire, toza vb. karşı korurlar ve aks ucunu veya teker sabitlemesini kaplarlar. Bilyalı rulman, uç tekerlerde poryanın dış tarafından biraz geride bulunur ve bu şekilde teker göbeği uç kapağının montajı sırasında poryaya oturmasını sağlar. Bu sayede sıkıştırma uzunluğu azalır..

Bu aksesuar, farklı teker serileri için temin edilebilir.

STARLOCK® başlıklarla, hafif tekerler kolayca aks üzerine sabitlenebilir. Bu kapsamda teker uç teker olarak bir aksa takılır ve STARLOCK® başlığı dıştaki aks ucuna preslenir. STARLOCK® başlıkları şu aks çapları için temin edilebilir: 12, 15, 20 ve 25 mm.

PTFE kaplamalı paslanmaz çelik aks borusu, PTFE kaplamalı paslanmaz aks borusudur. Çalışma sırasında (dönerken ve yük altında) PTFE kaplaması açılır ve tekerin burçlu rulman deliğinin iç tarafını kaplar. Mükemmel burç özellikleri ile burç eşleşmesini (PTFE/paslanmaz çelik) oluşturur. Ayrıca gürültü emisyonunda azalma sağlar.

Bu aksesuar, ısıya dayanıklı çeşitli tekerlek serileri için kullanılabilir. PHN ve VKHT tekerlek serisinin ısıya dayanıklı çeşitli ruletleri, PTFE kaplamalı paslanmaz aks borusunda standart olarak mevcuttur.

yaylı ayak koruması
Yaylı ayak koruması