Sabitleme ayakları ve krikolar

Güvenli sabitleyin veya kaldırın.

Sabitleme ayakları ve krikolar, taşıma cihazlarını durma pozisyonuna sabitlemek veya kaldırmak için kullanılmaktadır. Bu ayakların her ikisi de doğrudan taşıma cihazına monte edilmektedir.

Sabitleme mandalı kullanıldığında, taşıma arabası yukarı kaldırılmadan biraz gevşetilir. Sabitleme ayağına basıldığında, ayak yaklaşık 10 mm kadar yaylanır. Uygun döner ve sabit ruletlerle birlikte maksimum baskı kuvveti yaklaşık 60 kg’dır. Tabla ölçüsü 100 x 85 mm olan aşağıdaki kilitleme ayakları, LE, L ve LK rulet serileri ile kombine edilebilir.Tabla ölçüsü 140 x 110 mm olan sabitleme ayakları LH, LO ve LS rulet serileri ile kombine edilebilir. Diğer modeller talep üzerine geliştirilir.

Buna karşın taşıma cihazı krikoda sabitleme mandalı kullanılarak yükseltilmektedir. Kriko, çeşitli rulet serileri ile kombine edilebilmektedir. Krikonun en uygun kullanımı, etkinleştirilen krikonun toplam yüksekliği (H1), kullanılan döner ve sabit ruletlerin toplam yüksekliğinden yaklaşık 5 mm kadar fazla olduğunda gerçekleşmektedir. Kaldırma kuvveti, kullanan kişinin vücut ağırlığına bağlı olarak 150 kg ila 250 kg arasıdır. Kaldırma durumunda krikoya binen düşey yük 500 kg‘yi geçmemelidir.