Doğayı koruma ön planda

Blickle’ye çevreye duyarlı bir şirket olarak ödül

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, doğa için çalışıyor ve iklim açısından nötr bir hale gelmiştir. Teker ve rulet üreticisi firma, sera gazlarını azalttığı ve dengelediği için "çevreye duyarlı şirket" ödülünü almıştır.

Günümüzdeki en büyük zorluklardan biri elbette iklim değişimidir. Federal Almanya Meclisi, Temmuz ayının sonuna doğru yeni İklim Koruma Yasasını yürürlüğe sokmuş ve ulusal hedef olarak 2045 yılına kadar sera gazı açısından nötr olmayı belirlemiştir. İklim değişimini önlemek için, yasal yükümlülük olmamasına rağmen emisyonların azaltılması ve önlenmesi mümkün olmayan emisyonların da dengelenmesi çok önemlidir.

Bu sebeple teker ve rulet uzmanı Blickle, yaşanabilir bir geleceğe bir katkı sağlamak için CO2 emisyonlarını kademe kademe azaltmaya ve nötr hale getirmeye karar vermiştir. “İklim değişimi şu an toplum olarak altından kalkmamız gereken merkezi bir görevdir. Bu sebeple iklim korumasına yönelik katkı sağlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz ve aynı zamanda kısıtlı kaynaklara karşı sürdürülebilir bir tutum bilincini güçlendirmek istiyoruz.” diye vurguluyor yönetici ortaklar Dr. Sarah Blickle-Fenner ve David Blickle.

Blickle yıllardır özel enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu aralıksız azaltmaktadır. 2012 yılında kalite yönetim sistemine çevre alanında sertifikalar (ISO 14001) ve 2014 yılında enerji yönetimi alanında sertifikalar (ISO 50001) düzenlemeler yapılmıştır.eklenmiştir. "Çevreye duyarlı şirket" ödülünü alan teker ve rulet uzmanı, çevreyi koruma kapsamındaki faaliyetlerini hiç aksatmadan devam ettirmektedir.

Blickle bu konuda, orta ölçekli şirketler için sektörel olarak bağımsız bir sürdürülebilirlik danışma şirketi olan Fokus Zukunft GmbH & Co. KG şirketinden destek almaktadır. Bu şirket, resmi Greenhouse Gas Protocol yönetmeliği temelinde Blickle’nin emisyon bilançosunu hesaplamış ve böylelikle şirketin CO2 ayak izini belirlemiştir. Fokus Zukunft tarafından belirlenen bilanço, Blickle’deki sera gazı emisyonları salınımı hakkında şeffaf bir tablo sunmaktadır. Bu rapor, üreticinin iklim koruma faaliyetleri için önemli bir yapı taşıdır. Buradaki odak noktası, CO2 emisyonunun azaltılmasıdır. Şu an önlenmesi mümkün olmayan CO2 emisyonu, uygun miktarda iklim sertifikası alınarak dengelenmiştir. Blickle firmasının Rosenfeld’teki üretim şubesi, iklim olarak nötr olduğu açıklanmış ve "çevreye duyarlı şirket" ödülünü almıştır.

2020 yılında alınan iklim koruma sertifikalarıyla Ruanda ve Tanzanya’da ocak projeleri veya Uganda’da orman ağaçlandırma projesi gibi çeşitli iklim koruma projeleri desteklenmektedir. Belirtilen projelerin hepsi Gold Standard ile sertifikalandırılmıştır ve böylelikle iklim projelerinin pozitif etkisine yönelik yüksek beklentileri karşılamaktadır. Ayrıca onaylanmış VCS Standard ile sertifikalı olan Peru’daki bir orman koruma projesi de desteklenmektedir.

Sera gazları atmosferde eşit bir şekilde yayılmaktadır. Bu sebeple emisyonların, en az masrafın çıkacağı yerlerde önlenmesi mantıklıdır. Ayrıca eşikteki ve gelişmedeki ülkelerde gerçekleştirilen projeler, ekonomik, sosyal ve ekolojik koşulları iyileştirmekte ve Birleşik Milletlerin sürdürülebilirlik hedefinin gerçekleştirilmesini desteklemektedir. Eşikteki ve gelişmedeki ülkelerde, temiz teknolojilerin getirilmesi ve sürdürülebilir bir yönelime sahip ekonomik gelişim için emisyon ticareti önemli bir etkendir.

Blickle, "çevreye duyarlı şirket" olarak aldığı ödül kapsamında, Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen kalkınma ve iklim birliğine de katılmıştır. Bu birlikteki 1.000’den fazla destekçiden biri olan teker ve rulet uzmanı, iklim korumasını aktif olarak daha da ileriye taşıma hedefini takip etmektedir.