Taşıma kapasitesi

Teker ve ruletin yükleme kapasitesi

Dinamik taşıma kapasitesi

Blickle’de tekerlerin ve ruletlerin taşıma kapasitesinden bahsedildiğinde bu her zaman DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884) standartları doğrultusunda döner disk test standında testleri gerçekleştirilmiş olan bir tekerin veya ruletin yük kapasitesidir.

Bir teker veya ruletin gerekli taşıma kapasitesini belirlemek için taşıma arabasının kendi ağırlığı, maksimum yük ve de taşıyıcı teker ve rulet sayısı bilinmelidir. Dört veya daha fazla teker veya rulet kullanıldığında, her bir tekerin veya ruletin taşıma yükü değişebilir. Gerekli taşıma kapasitesinin hesaplanması:

Taşıma gücü hesaplama formülü

T = her bir tekerin veya ruletin gerekli taşıma kapasitesi
E = taşıma cihazının kendi ağırlığı
Z = maksimum yük
n = taşıyıcı teker veya rulet sayısı
S = emniyet faktörü

Bilyalı rulman yataklı tekerlerde ve ruletlerde, saatte 4 km üzeri hızlar mümkündür; hız yükseldikçe taşıma kapasitesi azalır.

Farklı uygulama alanları için önerilen emniyet faktörleri

Emniyet faktörü S’de, standart kullanım koşullarına (düz zemin, ilerleme hızı 4 km/sa, dengeli yük dağılımı, düz hareket etme, +15 °C ile +28 °C arası ortam sıcaklığı) göre söz konusu farklı koşullar dikkate alınmaktadır. Emniyet faktörü, hızdan ve teker çapının engel yüksekliğine olan oranından etkilenir. Dört farklı kategori söz konusudur (tabloya bakınız):

Emniyet faktörlerinde teker kaplamasının aşınması dikkate alınmamaktadır.

S emniyet faktörünün tanımlanması

  Sevk   Çevre   Engel yüksekliği   Emniyet faktörü
 Kapalı alanlarda manuel taşıma grafiği   manuel   iç mekan   teker çapı < %5   1,0–1,5
 Açık alanlarda manuel taşıma grafiği   manuel   dış mekan   teker çapı > %5   1,5–2,2
 Kapalı alanlarda motorlu taşıma grafiği   motorla tahrik edilir   iç mekan   teker çapı < %5   1,4–2,0
 Açık alanlarda motorlu taşıma grafiği   motorla tahrik edilir   dış mekan   teker çapı > %5   2,0–3,0


Statik taşıma kapasitesi

Bir teker veya bir rulet genelde statik yüklerle kullanıldığında, statik yükleme kapasitesinin tespit edilmesi için taşımaya ilişkin ISO 22878 doğrultusunda statik test yükü kontrolü gerçekleştirilir. Bu, belirli bir süre sonrasında ilgili teker kaplamasının aşınmasını kabul kriteri olarak dikkate alır. Ürünlerimizin statik kontrol yüklerine yönelik bilgileri, ilgili ürünün ürün bilgi formunda bulabilirsiniz. Bunları doğrudan ilgili ürün detayı sayfasından indirilebilir veya bizden bilgi alabilirsiniz.