Çelik teker ve ruletler

Çok ağır yükler için ekstra basınca ve aşınmaya karşı dayanıklı

SVS teker serisi esas itibariyle 15.000 kilograma kadar olan oldukça yüksek taşıma kapasitesine sahip ağır hizmet tipi alanında kullanılmaktadır. Tipik kullanım alanları bu bağlamda makine ve tesis kurulumu veyahutta birçok agresif maddeye karşı dayanıklılığı nedeniyle talaşlara ve yağlara karşı bir direncin gerektiği uygulamalardır. Çok yüksek taşıma kapasitelerine rağmen taşıma cihazlarını SVS ruletleriyle kaydırmak için düz zeminlerde sadece az güç gereksinimine gerek duyulur. Isıl işlem çeliğinden döndürülen seri, aşınmaya karşı çok dayanıklı olup -25 °C ilâ 120 °C arasındaki ortam sıcaklarına direnir. 65 milimetrelik çok küçük teker çaplarında 750 kilogramlık çok yüksek taşıma kapasiteleri mümkündür.


SVS serisi teker, döner ve sabit ruletler

Tam çelik teker ve ruletler