Ayaklı ekranlar

Cazip tasarımlı Blickle ruletleri

Modern iş dünyasında, sunum amacıyla gitgide daha sık tablet ve monitörler kullanılmaktadır. Bu gibi sistemlerin taşıma işlemini çoğunlukla döner rulet ile donatılmış bir ayaklı ekran sağlamaktadır. Bu gibi ayaklı ekranlar, şirketlerde, ağırlıklı olarak toplantılar, müşteri görüşmeleri veya eğitimlerde kullanılmaktadır. Ayrıca fuarlarda ve tıp sektöründe mobil ayaklar kullanılmaktadır.

Bu bağlamda mobil ayaklara yerleştirilmiş olan teker ve ruletler, cezbedici tasarım ve yüksek manevra kabiliyeti gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. Ayrıca ruletler, taşıma işlemi sonrası ayaklı ekranların sabit bir şekilde durmasını sağlamak için genelde frenlerle donatılmıştır.

Ayaklı ekranlarda çoğunlukla asgari 50 milimetrelik bir çapa sahip TPA ve VPA serisi hafif yük tekerleri ve bunun yanı sıra modern ve güzel tasarıma sahip Blickle WAVE ve Blickle MOVE serisi plastik ruletler kullanılmaktadır. Bu teker ve ruletlerin hepsi iz bırakmaz olup bunun temsili alanlarda veya tıp sektöründe çok büyük bir önemi vardır. Ayrıca elektrostatik yüklerin iletilmesi gerektiği uygulamalarda kullanım için, Blickle, elektrik iletkenliğine sahip modern teker ve ruletler de sunmaktadır. Bu uygulamalarda, kullanıcı için acı verici olan ve ayaklı ekranla taşınan elektronik cihaza hasar verebilen elektrostatik deşarjları engeller. Çok sayıda farklı hafif yük, kompakt ve tasarım ruletleriyle ve örneğin bağlantı tablası, üst deliği veya geçme pim gibi çeşitli bağlantı türleriyle, Blickle ürün programı, her ayaklı ekran için optimum çözüm sunmaktadır.