VPA – Teker ve rulet serileri

Kauçuk dolgu lastikli ve plastik jantlı hafif yük teker ve ruletler

VPA serisinde, bir polyamid jantın üzerine 80 A sertliğinde yüksek kaliteli kauçuk dolgu lastik geçirilmektedir. Lastik iz bırakmaz, gri ve temas yüzeylerinde rengi atmaz. Seri, düşük bir yuvarlanma ve dönme direnciyle ön plana çıkmaktadır. Elektrik iletkenliğine sahip modelde jant, poliamid yerine polipropilenden meydana gelmektedir.

VPA serisi genelde mobilya ve spor aletleri için kullanılmaktadır. Diğer uygulama alanları örneğin işletme ve mağaza tesislerinin yanı sıra ölçüm ve test cihazlarıdır.