Çevre etkileri

Paslanmaya karşı dayanıklılık. Isıya dayanıklı. Elektriksel iletkenlik. Kimyasallara karşı dayanıklı.

Paslanmaya karşı dayanıklılık

Isıya dayanıklı Termometre

Elektriksel iletkenlik Icon-kullanım kılavuzu-ELS_AS

Kimyasallara karşı dayanıklılık

Teker ve rulet bileşenlerinin yüzeyleri, yüzey kaplamasına bağlı olarak paslanmaya karşı farklı dayanıklılık düzeylerine sahiptir.

DIN EN ISO 9227 uyarınca yapılan tuz püskürtme testi, çeşitli malzemelerin pas korumasını değerlendirmek için en sık kullanılan test yöntemlerinden biridir. Püskürtülen tuz çözeltisi ile parçalarda paslanmaya yol açılır; burada beyaz ve kırmızı pas oluşma zamanına kadar geçen süre (saat cinsinden) tespit edilir.

Yüzey koruması

 

Beyaz pas

 

Kırmızı pas

çinko kaplama, mavi


~48 h


~96 h

çinko kaplama, sarı


~144 h


~240 h

çinko-nikel


 

~720 h

elektrostatik toz kaplaması


 

~192 h


Çinko kaplı yüzeyler, galvaniz kaplaması ile pas korumasında küçük hasarlar olsa dahi pas korumasını sürdürme avantajını sunar. Çinko kaplı her bir parça, pasivasyon olarak adlandırılan kimyasal ek bir işleme tabii tutulur. Burada, mavi ve sarı pasifize olarak ikiye ayrılır ve sarı pasifize uygulaması, mavi pasifize uygulamasına göre paslanmaya karşı daha yüksek bir koruma sağlar. Ek olarak pasifize edilebilen ve yalıtılabilen bir çinko nikel kaplamanın avantajları, yüksek ısıya dayanıklı olması ve beyaz pas oluşmasını önlemesidir. Elektrostatik toz kaplamasında, kaplama için kullanılan toz, yapı parçasına püskürtülür ve ardından yapı parçası pişirme işlemine tabii tutulur.
Paslanmaz
Paslanmaz çeliklerin paslanmaya karşı oldukça dayanıklı oldukları bilinmektedir. Başlıca kullanılan malzeme (1.4301 / AISI 304) yüksek alaşımlı krom nikel çeliktir. Paslanmaz modeldeki bilyalı rulmanlar 1.4034 / AISI 420 malzemesinden oluşur.

 

Bir tekerin veya ruletin çalışabilirliği, ayrıca sıcaklık etkisine de bağlıdır. Teker kaplaması için önemli olan sıcaklık, ortam sıcaklığı ile lastiğin yola temas eden kısmının esnemesinden (deformasyon) kaynaklanan ısı etkileşimi ile elde edilmektedir. Lastiğin yola temas eden kısmının esnemesine (deformasyon) ilişkin ölçü; teker kaplamasının malzemesi, biçimi ve yüklenmesi ve kat edilen yolun akışı, uzunluğu ve özelliği ile belirlenir.

Düşük sıcaklıklarda yatak sürtünmesi biraz artar. Bunun dışında örneğin plastik malzemelerin taşıma kapasitesi ve sağlamlığı soğuk veya ısı etkisi altında azalır. Teker kaplamalarının yük taşıma kapasitesi ve kullanım ömrü, yüksek sıcaklıklarda önemli ölçüde azalır. Ayrıca yüksek statik yüklerde yüksek sıcaklıklarda teker kaplamasının yassılaşması tehlikesi artar. Bundan dolayı, yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilen özel teker kaplamaları ve rulet malzemeleri geliştirilmiştir, (bkz. ısıya dayanıklı teker ve ruletler). Özellikle kauçuk ve birçok poliüretan elastomer gibi çok sayıdaki elastomer teker kaplamalarında, düşük sıcaklıklarda kaplamanın rijitliği ve sertliği önemli ölçüde artar. Bu kapsamda elastik yaylanma özellikleri kısıtlanır. Ancak özel model olarak, -30 °C’ye kadar sıcaklıklarda elastik ve esnek olma özelliklerini kaybetmeyen poliüretan elastomerler temin edilebilir.  

 

Teker ve ruletlerdeki elektriksel iletkenlik, taşıma araçları veya taşınan mallar tarafından oluşturulabilen elektrostatik deşarja karşı koruma sağlamaktadır.

Bir teker veya ruletin ohm direnci 104 Ω değerini aşmıyorsa elektrik iletkenliğine sahip olarak kabul edilir (ürün ek kodu: -EL veya -ELS). Bir teker veya ruletin ohm direnci 105 ile 107 Ω arasında bir değere sahipse antistatik olarak kabul edilir (Ürün ek kodu: -AS).

Jantlar gibi boyanmış yapı parçalarının iletkenliğini sağlamak amacıyla, bu yapı parçalarının bağlantı noktaları (taşıma cihazına geçiş yeri) boya kaplamalarından arındırılabilir. Kullanım sırasında iletkenliğin etkinliği, teker kaplamasındaki kirlerden veya başka çevre etkilerinden olumsuz etkilenebilir ve bu nedenle kullanıcı tarafından düzenli zaman aralıklarında kontrol edilmelidir.

 

Bir teker veya ruletin kimyasallara karşı dayanıklılığı, özellikle agresif maddeler ile doğrudan temas edeceği zaman dikkate alınmalıdır.
Aşağıda sunulan tablo, bazı malzemelerin kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı konusunda referans değerler içermektedir.
Kimyasallara karşı dayanıklılığın, sadece agresif kimyasal maddelerin türüne bağlı olmadığı, ayrıca bu kimyasal maddelerin konsantrasyon oranına, temas süresine ve sıcaklık ile nem gibi diğer ortam koşullarına bağlı olduğu dikkate alınmalıdır.

Kimyasal madde karışımları, tabloda belirtilenlerden tamamen farklı etkilere sahip olabilir. Bu tabloda sunulan bilgilerin hukuki bağlayıcılığı yoktur. Emin olmadığınız durumlarda, sorularınız olduğunda veya belirsizliklerde bize danışmanızı öneriyoruz.

 

Kimyasallara karşı dayanıklılık

% Olarak konsantre oranı Kauçuk TPE Poliamid Polipropilen (PP Copo) Poliüretan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan Poliüretan (eter) Besthane / Besthane Soft Paslanmaz çelik (V2A, 1.4301, AISI 304)
80 °C’ye kadar su 0 + + 0 x + +
Ağartmada kullanım için kostik (Sodyum hipoklorit)
10 x + x 0 x 0 0(L)
Akrilik asit >30 °C (vinil karboksilik asit) - + x + x x -
Alkil alkol + + 0 + 0 0 +
Alkil benzol x 0 + 0 - - +
Alüminyum asetat, sıvı çözelti + + + + x 0 +
Amil asetat, sıvı çözelti 0 + + 0 x x +
Aminler, alifatik
0 0 + + x x +
Aminobenzen (anilin) x 0 0 + x x +
Amonyak, sıvı çözelti 20 + + + + x x +
Amonyum hidroksit, sıvı çözelti 10 - + - + x x +
Amonyum karbonat, sıvı çözelti + + - + x x +
Amonyum klorür (sal amonyak) + + - + x x 0(L)
Amonyum nitrat, sıvı çözelti
0 + + + 0 + +
Amonyum sülfat, sıvı çözelti 0 + + + + + +
Amonyum tuzları - - - + - - -
Asetaldehid 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Asetik asit (etanoik asit) 30 x 0 x x x x +
Aseton + 0 + + 0 x +
Baca gazı 0 - - - x x +
Bakır klorür, sıvı çözelti + + 0 + 0 + x
Bakır tuzları, sıvı çözelti 10 - + x + 0 + -
Benzin, petrol eteri x x + 0 + + +
Benzol x x + x x x +
Bira + + + + + + +
Bitkisel yağlar x x + 0 + + +
Bitüm
x 0 + + + + +
Boraks (sodyum tetraborat) + + + + + + +
Borik asit, sıvı çözelti 10 + + 0 + 0 + +
Brom x 0 x x x x x
Cıva klorür, sıvı çözelti + + x + + + 0(L)
Çinko klorür, sıvı çözelti 10 + + 0 + x x x
Demir klorür, sıvı çözelti 10 0 + x + 0 + x
Demir sülfat (demir vitriol) 10 + + 0 + 0 + +
Dietilen glikol
+ + 0 + 0 0 +
Diklorbutilen x 0 - - x x -
Diklorobenzen x x + 0 x x +
Dimetil eter 0 0 + x + + +
Dimetilanilin x 0 0 x x x +
Dimetilformamit
0 + + + x 0 +
Etanol + 0 0 + + + +
Eter (dietil eter) x 0 + x + + +
Etil asetat (asetik asit etil ester) 0 0 + 0 x x 0
Etilen (eten)
x + 0 + + + x
Fenilbenzen (bifenil, dibenzol)
x x - - x x +
Formaldehit (metanal) 30 + + + + 0 0 +
Formamide, saf (metanamid) + 0 + + x x +
Formik asit (metan asit) 10 0 + x + x x +
Fosforik asit, sıvı çözelti 10 0 + x + 0 + +
Furfural (furfurol)
x x 0 x x x +
Glikol (etilen glikol)
+ + 0 + 0 0 +
Harç, çimento, kireç + + + + 0 0 +
Hardal
- - + + + + 0(L)
Hekzan
x 0 + 0 + + +
Hidroklorik asit, sıvı çözelti 30 0 + x + x 0 x
Hidrolik sıvılar x x + 0 x x +
Hint yağı
+ + + + + + +
İdrar
+ + + + 0 + 0(L)
İzopropil eter (diizopropil eter) 0 0 x x + + +
İzopropil klorür x 0 + 0 x x -
Kalsiyum tuzları, sıvı çözelti + + x + 0 0 +
Karbolineum
x - + + x x -
Karbon monoksit, kuru 0 + + 0 x x +
Kireç çözücü, sıvı çözelti 10 - - + + 0 + +
Klor, hidroklorik x 0 x x x x x
Kostik soda (sodyum hidroksit) + + + + x x +
Kresoller x x x 0 x x +
Kromik asit, sıvı çözelti 10 x 0 0 + x 0 +
Ksilen x x + x x x +
Laktik asit
x + x + x x +
Magnezyum tuzları, sıvı çözelti 10 + + + + 0 + 0(L)
Malik asit 0 + + + x 0 +
Metil alkol (metanol) 0 + 0 + + 0 +
Metil etil keton (butanon) x 0 + 0 x x +
Metilen klorür (diklorometan) x x x x x x +
Mineral yağlar x x + 0 + + +
Monobromobenzen (bromobenzen) x x + 0 x x +
Naftalin (kaya petrolü) x x + 0 0 0 +
Nikel klorür, sıvı çözelti 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Nikel sülfat, sıvı çözelti 10 0 + 0 + 0 + +
Oksalik asit, sıvı çözelti 10 0 + 0 + x x 0
Ozon
x 0 x 0 + + -
Palmitik asit (heksadekanoik asit)
x 0 + 0 0 + +
Pamuk yağı
x x + + + + +
Petrol
x x + + + + +
Pis su
- + + + 0 0 -
Potas kostik, sıvı çözelti (Potasyum hidroksit)

0 + + + 0 + +
Potasyum hidroksit, sıvı çözelti (Potas kostik, potasyum hidroksit)

0 + + + 0 + +
Potasyum klorür, sıvı çözelti (silvin) 10 0 + + + + + +
Potasyum sülfat
+ + + + + + +
Propan x 0 + + + + +
Propil alkol (propanol)
+ 0 + + 0 0 +
Sabun köpüğü, 80 °C + + + 0 x 0 +
Sikloheksanol (heksalin, anol) 0 0 + 0 0 x +
Siklohekzanon 0 0 + 0 0 x +
Sitrik asit, sıvı çözelti 10 + + + + + + +
Skydrol
x x + + x x +
Sodyum fosfat, sıvı çözelti 10 + + + + + + +
Sodyum hidroksit, sıvı çözelti (Kostik) 10 + + + + x x +
Sodyum karbonat, sıvı çözelti (soda) 10 + + + + x x +
Sodyum klorür, sıvı çözelti (sofra tuzu) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Sodyum silikat, sıvı çözelti 10 + + + + x 0 +
Sodyum sülfat, sıvı çözelti (Glauber tuzu) 10 0 + + + 0 + +
Sodyum sülfit, sıvı çözelti 10 0 + + + 0 0 +
Sodyum tiyosülfat, sıvı çözelti (anti klor) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Stearik asit, sıvı çözelti x + + 0 x + +
Su (deniz suyu) + + + + 0 0 0(L)
Su, soğuk + + + + + + +
Sülfüröz asit 0 + x + x x +
Süt + + + + 0 + +
Tanen asidi (Tannik asit) 10 + + + + 0 + +
Tartarik asit, sıvı çözelti 10 + + 0 + 0 + +
Tentürdiyot + + x + x x 0(L)
Terpentin yağı
x x + x x x +
Tetra klor karbon
x x + x x x +
Toluen (metil benzen)
x x + x x x +
Trikloretilen
x x 0 0 x x +
Ürik asit, sıvı çözelti 10 + + + + 0 - 0(L)
Vazelin x 0 + 0 + + +
Yağ
x + + + + + +
Yağ asidi (donmuş yağ asidi, oleik asit)
x 0 + + 0 + +
Yağ asitleri (oleik asit)
x 0 + + 0 + +
Yol tuzu (solüsyonları)
+ + + + 0 + 0(L)
 
+   dayanıklı
0   kısmen dayanıklı
  dayanıksız
L   pas, gerilim çatlakları
-   bilgi yok