Zemin ruletleri

İyi manevra kabiliyeti. Düşük yuvarlanma ve dönme direnci.

Zemin ruletleri, düşük ağırlığa sahip yük taşıyıcıların ve haznelerin hızlı ve esnek bir şekilde hareket ettirildiği her yerde kullanılmaktadır. Bu bağlamda, farklı zemin ruleti tiplerinin ebatları, bir veya birden fazla küçük parça yük taşıyıcısının (KPYT) ve bir EURO yarım paletinin ebatlarından bir endüstriyel paletin ebatlarına uzanmaktadır. Genelde bir çerçeve konstrüksiyonuna sabitlenmiş olan dört döner ruletle donatılmıştır. Opsiyonel olarak zemin ruletleri, bir çekme çubuğu ile çekicide de götürülebilir. İz takibini sağlamak için zemin ruletleri burada iki sabit ruletle donatılmıştır.


Zemin ruletiyle basit ve esnek taşıma sağlayabilmek için tekerlerin ve ruletlerin farklı talepleri yerine getirmesi gerekir. Buradaki en önemli husus, tüm yönlere iyi bir manevra kabiliyetinin sağlandığı düşük yuvarlanma ve dönme direncidir. Genelde düşük gürültülü yuvarlanma, elektrik akımlarının iletimi ve kompakt yapı şekli de talep edilmektedir.


Bu talepler nedeniyle, zemin ruleti uygulamalarında genelde poliamid veya polipropilen teker ve ruletler tercih edilmektedir. Bu teker ve ruletler, çok düşük bir yuvarlanma ve dönme direncine sahip olup bununla birlikte düz zeminlerde kolay bir yürüyüş sağlar. Engebeli zeminlere ise yüksek kalitede termoplastik poliüretan teker kaplamalı yumuşak PATH alternatifleri ve termoplastik kauçuk elastomerli (TPE) TPA serisi uygundur. Her iki seri de elektrik iletkenliğine sahip model olarak satın alınabilir. Bunun dışında özellikle gürültü azaltıcı bir teker kaplaması gerekiyorsa, genelde “Blickle SoftMotion” serisi yumuşak dolgu lastikli tekerler kullanılır.