Teker ve ruletlerin sınıflandırılması

Hafif hizmet tipi, taşıma cihazları ve ağır hizmet tipi tekerler ve ruletler

Uluslararası teker ve rulet standartları, tekerleri ve ruletleri aşağıdaki kategorilere ayırmaktadır:

 • hafif yük tekerleri ve ruletleri
 • taşıma arabaları teker ve ruletleri
 • ağır hizmet tipi teker ve ruletler
Bu kategoriler kapsamında, ilgili kullanım alanları ve test koşulları belirlenmektedir.

 

Hafif yük 
Taşıma cihazı 
Ağır yük  

Blickle hafif hizmet tipi teker ve ruletler

Blickle taşıma arabaları teker ve ruletleri

Blickle ağır hizmet tipi tekerler ve ruletler

Hafif hizmet tipi teker ve ruletlerin yanı sıra kompakt yapılı ruletler ağırlıklı olarak kapalı alanlardaki hafif hizmet tipi ve taşıma araçlarında kullanılmaktadır. Bunlar, saatte 3 km’ye kadar hızlar için tasarlanmıştır. Taşıma kapasiteleri maks. 280 kg’a (hafif hizmet tipi teker ve ruletler) veya 1.750 kg’a (kompakt ruletler) kadar ulaşmaktadır. Bu teker ve ruletler, ilgili cihazların yüksek derecede hareketli olmasına ve düşük yuvarlanma direncinde mümkün olan en iyi hareket sessizliğine sahip olmasına ilişkin gereklilikleri yerine getirmektedir. Bunlar standart olarak tıbbi cihazlarda, ayaklı ekranlarda, büyük mutfak cihazlarında veya benzeri araçlarda kullanılmaktadır. Blickle hafif hizmet tipi teker ve ruletlerin yanı sıra kompakt yapılı ruletlerin taşıma kapasitesi, DIN EN 12530 / ISO 22881 uyarınca diskli döner test standında test edilmektedir.

En önemli test koşulları:

 • hız: 3 km/sa
 • sıcaklık: +15 °C ile +28 °C arası
 • teker çapının %3’ü kadar yüksekliği olan engellere sahip yatay sert teker yürüyüş yüzeyi
 • test süresi: engel üzerinden geçiş için gerekli sayı, teker çapının (mm olarak) on katıdır
 • ara verme süresi: her 3 dakikalık yürüyüş süresinden sonra en fazla 3 dakika

 

Taşıma arabaları tekerleri ve ruletleri, açık ve kapalı alanlardaki sanayi tipi hizmetlerde kullanılır. Bunlar, saatte 4 km’ye kadar sürüş hızları için tasarlanmıştır. Taşıma kapasiteleri 1.000 kg’a kadar ulaşmaktadır. Taşıma arabaları tekerleri ve ruletleri, çevre etkilerine karşı dayanıklıdır, genel olarak bakım gerektirmez ve uzun süre arızasız bir şekilde çalışır. Bunlar standart olarak her türlü makinede ve cihazda, paletlerde, çalışma platformlarında ve çöp konteynerlerinde veya benzeri yerlerde kullanılmaktadır. Blickle taşıma arabaları tekerleri ve ruletlerinin taşıma kapasiteleri, DIN EN 12532 / ISO 22883 uyarınca diskli döner test standında test edilmektedir:

En önemli test koşulları:

 • hız: 4 km/sa
 • sıcaklık: +15 °C ile +28 °C arası
 • teker çapının %3’ü kadar yüksekliği yürüyüş yüzeyi: yumuşak teker kaplamasında (sertlik derecesi < 90 Shore A) teker çapının %5’i kadar sert teker kaplamasında (sertlik derecesi ≥ 90 Shore A) teker çapının %2,5’i kadar
 • test süresi: 15.000 teker devri en az 500 engel üzerinden geçiş için
 • ara verme süresi: her 3 dakikalık çalışma süresinden sonra en fazla 3 dakika

 

Ağır hizmet tipi teker ve ruletler, ağır yüklerin ve / veya yüksek sürüş hızlarının söz konusu olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu teker ve ruletler oldukça sağlam yapılıdır. Kısmen çok ağır yükleri taşıyabilmek amacıyla bu alanda iki tekerli ruletler (çiftli ruletler) de kullanılmaktadır. Sarsıntısız taşıma için özellikle yaylı ruletler çok uygundur. Standart olarak transpaletlerde ve taşıma araçlarında, montaj ve taşıma sistemlerinde veya benzeri araçlarda kullanılmaktadır. Tüm Blickle ağır hizmet tipi teker ve ruletlerin taşıma kapasiteleri, saatte 4 km hızda DIN EN 12532 / ISO 22883 standardı uyarınca döner disk (tribometre) test cihazında test edilmektedir. Daha yüksek hızlar belirtilmesi durumunda, taşıma kapasitesi DIN EN 12533 / ISO 22884 uyarınca test edilmektedir.

DIN EN 12532 / ISO 22883 uyarınca en önemli test koşulları:

 • hız: 4 km/sa
 • sıcaklık: +15 °C ile +28 °C arası
 • teker çapının %3’ü kadar yüksekliği yürüyüş yüzeyi: yumuşak teker kaplamasında (sertlik derecesi < 90 Shore A) teker çapının %5’i kadar sert teker kaplamasında (sertlik derecesi ≥ 90 Shore A) teker çapının %2,5’i kadar
 • test süresi: 15.000 teker devri en az 500 engel üzerinden geçiş için
 • ara verme süresi: her 3 dakikalık çalışma süresinden sonra en fazla 3 dakika

DIN EN 12533 / ISO 22884 uyarınca en önemli test koşulları:

 • hız: 6 km/sa, 10 km/sa, 16 km/sa, 25 km/sa (standart: maks. 16 km/sa)
 • sıcaklık: +15 °C ile +28 °C arası
 • teker çapının %3’ü kadar yüksekliği yürüyüş yüzeyi: yumuşak teker kaplamasında (sertlik derecesi < 90 Shore A) teker çapının %5’i kadar sert teker kaplamasında (sertlik derecesi ≥ 90 Shore A) teker çapının %2,5’i kadar
 • test süresi: engel üzerinden geçiş için gerekli sayı, teker çapının (mm olarak) beş katıdır
 • ara verme süresi: her 3 dakikalık çalışma süresinden sonra en fazla 3 dakika