G…-ELS – Teker ve rulet serileri

Elektrik iletkenliğine sahip döküm teker ve ruletler

G serisi tekerler yüksek kalitede gri pik dökümden imal edilmektedir. Bükülmüş kenarlar ve yürüyüş yüzeyleri ile çok iyi yuvarlanma hareketi özellikleri göstermektedirler. Ayrıca 180 ilâ 220 HB arasındaki sertliği sayesinde tekerler düz yüzeylerde mükemmel bir yuvarlanma ve dönme direncine sahiptir.

Sağlam yapı şekilleriyle tekerler hali hazırda küçük çaplarda yüksek taşıma kapasiteleri için uygundur. Döküm tekerler ≤ 104 Ω’lik bir elektriksel iletkenliğe sahiptir.

Tekerler ayrıca boyahane tesisleri ve otoklavda kullanılmaktadır.