TPA…-ELS – Teker ve rulet serileri

Termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı ve polipropilen jantlı elektrik iletkenliğine sahip teker ve ruletler

TPA serisi elektrik iletkenliğine sahip teker ve ruletlerin teker kaplaması, 85 Shore A sertliğinde yüksek kalitede bir termoplastik kauçuk elastomerden (TPE) oluşmaktadır. Bu elastomer bir polipropilen jantın üzerine püskürtülür. Teker kaplaması iz bırakmaz olup jantla birlikte çözülemeyen sıkıca bağlı bir bağlantı oluşturmaktadır. TPA…-ELS serisi teker ve ruletler, düşük bir yuvarlanma ve dönme direnci özelliğiyle ön plana çıkmakta olup azami 104 Ohm’lik bir Ohm direnciyle elektrik iletkenliğine sahiptir.

Sık görülen uygulama alanları tıbbi cihazların yanı sıra elektrik deşarjından önce korunması gereken ölçüm ve test cihazlarıdır.